Photo Photo Photo Photo Photo
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Kerajaan Malaysia, dalam pembentangan Rang Undang-Undang Perbekalan (2008) di Dewan Rakyat pada 7 September 2007, sedar akan kesukaran yang dialami mereka yang tidak berpendapatan tetap, seperti petani dan peniaga kecil, dalam mendapatkan kemudahan kewangan bagi membeli rumah kediaman mereka.

Bagi mengatasi kesukaran tersebut, kerajaan telah menubuhkan Syarikat Jaminan Kredit Perumahan Berhad (SJKP Berhad) bagi menjamin kemudahan kewangan yang akan diberikan oleh institusi-institusi kewangan yang turut terlibat dalam skim ini.

Para pemohon pembiayaan mestilah mempunyai keupayaan untuk membayar balik pembiayaan perumahan meskipun mereka tiada bukti pendapatan bulanan. SJKP Berhad ditubuhkan sebagai sebuah syarikat milik penuh Menteri Kewangan, Diperbadankan pada 6 Disember 2007.

SJKP Berhad telah melantik Prokhas Sdn Bhd (sebuah syarikat milik penuh Menteri Kewangan, Diperbadankan) bagi menguruskan operasi hariannya.

 

Kalkulator Pembiayaan Perumahan

%

RM

Help

Disclaimer

*** Kindly refer to your financial institution for actual monthly installment.


Petikan

"Memberi ruang kepada semua warganegara tanpa mengira kaum yang tidak mempunyai peluang untuk memperoleh pinjaman kerana tidak mempunyai bukti pendapatan"

(Utusan Malaysia, 15 Januari 2008)

Status Kelulusan

Status Jaminan Yang Diluluskan Sehingga 23/06/2017


Jumlah KelulusanNilai
5,174 Permohonan RM 268.716 juta


Untuk Maklumat Lanjut Sila Klik Di Sini