Ringkasan Status Permohonan
bermula Selasa, 22 Januari 2008 sehingga hari ini: Selasa, 23 Oktober 2018 .

 
Permohonan
Jumlah (RM)
Jumlah lulus
5,860
314,860,925.60

MENGIKUT NEGERI

Bilangan Lulus
Jumlah Lulus (RM)
1) Johor  
793
49,966,739.14
2) Kedah  
474
29,553,955.78
3) Kelantan  
251
17,308,082.91
4) Melaka  
534
28,956,826.88
5) Negeri Sembilan  
152
9,747,434.02
6) Pahang  
884
37,002,797.79
7) Perak  
316
18,772,999.12
8) Perlis  
153
5,904,031.97
9) Pulau Pinang  
579
27,878,085.31
10) Sabah  
93
5,624,504.04
11) Sarawak  
282
14,631,745.00
12) Selangor  
563
33,379,057.62
13) Terengganu  
254
15,682,808.41
14) Wilayah Persekutuan  
532
20,451,857.61
JUMLAH KESELURUHAN
5860
314,860,925.60
  PERMOHONAN YANG DILULUSKAN MENGIKUT KATEGORI PEKERJAAN
  JENIS PEKERJAAN
BILANGAN PERMOHONAN
JUMLAH (RM)
 
1) Peniaga Kecil  
894
46,841,531.00
 
2) Petani  
270
11,805,767.53
 
3) Nelayan  
144
5,661,999.74
 
4) Pemandu Teksi  
77
4,091,661.34
 
5) Tukang Jahit  
122
5,732,322.26
 
6) Servis Pengangkutan  
167
8,880,398.85
 
7) Kontraktor  
119
6,351,247.37
 
8) Surirumah  
2
70,843.00
 
9) Lain-lain  
4065
225,425,154.51
 
 
JUMLAH KESELURUHAN
5860
314,860,925.60