Ringkasan Status Permohonan
bermula Selasa, 22 Januari 2008 sehingga hari ini: Selasa, 24 April 2018 .

 
Permohonan
Jumlah (RM)
Jumlah lulus
5,637
299,746,563.84

MENGIKUT NEGERI

Bilangan Lulus
Jumlah Lulus (RM)
1) Johor  
742
46,507,489.14
2) Kedah  
466
28,827,155.78
3) Kelantan  
251
17,308,082.91
4) Melaka  
505
27,116,786.88
5) Negeri Sembilan  
135
8,453,494.02
6) Pahang  
854
35,690,778.79
7) Perak  
306
17,885,926.30
8) Perlis  
148
5,625,231.97
9) Pulau Pinang  
575
27,606,685.31
10) Sabah  
93
5,624,504.04
11) Sarawak  
267
13,453,905.00
12) Selangor  
522
30,434,157.68
13) Terengganu  
245
15,065,308.41
14) Wilayah Persekutuan  
528
20,147,057.61
JUMLAH KESELURUHAN
5637
299,746,563.84
  PERMOHONAN YANG DILULUSKAN MENGIKUT KATEGORI PEKERJAAN
  JENIS PEKERJAAN
BILANGAN PERMOHONAN
JUMLAH (RM)
 
1) Peniaga Kecil  
893
46,728,731.00
 
2) Petani  
270
11,805,767.53
 
3) Nelayan  
144
5,661,999.74
 
4) Pemandu Teksi  
77
4,091,661.34
 
5) Tukang Jahit  
122
5,732,322.26
 
6) Servis Pengangkutan  
163
8,616,498.85
 
7) Kontraktor  
118
6,230,298.86
 
8) Surirumah  
2
70,843.00
 
9) Lain-lain  
3848
210,808,441.26
 
 
JUMLAH KESELURUHAN
5637
299,746,563.84