Ringkasan Status Permohonan
bermula Selasa, 22 Januari 2008 sehingga hari ini: Selasa, 12 November 2019 .

 
Permohonan
Jumlah (RM)
Jumlah lulus
7,038
469,993,161.02

MENGIKUT NEGERI

Bilangan Lulus
Jumlah Lulus (RM)
1) Johor  
1002
72,184,173.17
2) Kedah  
578
45,055,052.96
3) Kelantan  
255
18,797,529.56
4) Melaka  
694
50,141,636.12
5) Negeri Sembilan  
245
21,476,632.80
6) Pahang  
1022
51,256,770.82
7) Perak  
498
45,862,955.46
8) Perlis  
162
6,352,985.53
9) Pulau Pinang  
624
33,853,994.54
10) Sabah  
134
13,634,187.72
11) Sarawak  
326
20,443,816.12
12) Selangor  
655
45,456,803.05
13) Terengganu  
303
22,692,347.08
14) Wilayah Persekutuan  
540
22,784,276.09
JUMLAH KESELURUHAN
7038
469,993,161.02
  PERMOHONAN YANG DILULUSKAN MENGIKUT KATEGORI PEKERJAAN
  JENIS PEKERJAAN
BILANGAN PERMOHONAN
JUMLAH (RM)
 
1) Peniaga Kecil  
851
44,754,036.35
 
2) Petani  
253
10,876,600.56
 
3) Nelayan  
203
7,831,965.64
 
4) Pemandu Teksi  
79
4,472,338.34
 
5) Tukang Jahit  
123
5,748,435.86
 
6) Servis Pengangkutan  
201
13,999,585.69
 
7) Kontraktor  
122
7,156,096.22
 
8) Surirumah  
2
70,843.00
 
9) Lain-lain  
5204
375,083,259.36
 
 
JUMLAH KESELURUHAN
7038
469,993,161.02