Ringkasan Status Permohonan
bermula Selasa, 22 Januari 2008 sehingga hari ini: Khamis, 16 Ogos 2018 .

 
Permohonan
Jumlah (RM)
Jumlah lulus
5,769
308,507,605.66

MENGIKUT NEGERI

Bilangan Lulus
Jumlah Lulus (RM)
1) Johor  
769
48,336,189.14
2) Kedah  
471
29,272,055.78
3) Kelantan  
251
17,308,082.91
4) Melaka  
522
28,275,226.88
5) Negeri Sembilan  
146
9,271,094.02
6) Pahang  
876
36,697,257.79
7) Perak  
313
18,422,799.12
8) Perlis  
152
5,814,631.97
9) Pulau Pinang  
577
27,707,285.31
10) Sabah  
93
5,624,504.04
11) Sarawak  
274
13,995,305.00
12) Selangor  
548
32,324,907.68
13) Terengganu  
247
15,157,308.41
14) Wilayah Persekutuan  
530
20,300,957.61
JUMLAH KESELURUHAN
5769
308,507,605.66
  PERMOHONAN YANG DILULUSKAN MENGIKUT KATEGORI PEKERJAAN
  JENIS PEKERJAAN
BILANGAN PERMOHONAN
JUMLAH (RM)
 
1) Peniaga Kecil  
894
46,841,531.00
 
2) Petani  
270
11,805,767.53
 
3) Nelayan  
144
5,661,999.74
 
4) Pemandu Teksi  
77
4,091,661.34
 
5) Tukang Jahit  
122
5,732,322.26
 
6) Servis Pengangkutan  
167
8,880,398.85
 
7) Kontraktor  
119
6,351,247.37
 
8) Surirumah  
2
70,843.00
 
9) Lain-lain  
3974
219,071,834.57
 
 
JUMLAH KESELURUHAN
5769
308,507,605.66