Ringkasan Status Permohonan
bermula Selasa, 22 Januari 2008 sehingga hari ini: Selasa, 23 Januari 2018 .

 
Permohonan
Jumlah (RM)
Jumlah lulus
5,483
289,975,217.16

MENGIKUT NEGERI

Bilangan Lulus
Jumlah Lulus (RM)
1) Johor  
709
44,409,718.06
2) Kedah  
454
28,061,227.82
3) Kelantan  
242
16,758,562.91
4) Melaka  
490
26,192,838.80
5) Negeri Sembilan  
123
7,469,776.78
6) Pahang  
845
35,086,551.61
7) Perak  
289
17,165,191.16
8) Perlis  
147
5,513,531.97
9) Pulau Pinang  
565
27,030,685.31
10) Sabah  
92
5,576,504.04
11) Sarawak  
261
13,020,905.00
12) Selangor  
506
29,244,557.68
13) Terengganu  
234
14,374,908.41
14) Wilayah Persekutuan  
526
20,070,257.61
JUMLAH KESELURUHAN
5483
289,975,217.16
  PERMOHONAN YANG DILULUSKAN MENGIKUT KATEGORI PEKERJAAN
  JENIS PEKERJAAN
BILANGAN PERMOHONAN
JUMLAH (RM)
 
1) Peniaga Kecil  
893
46,728,731.00
 
2) Petani  
268
11,709,417.53
 
3) Nelayan  
141
5,483,499.74
 
4) Pemandu Teksi  
77
4,091,661.34
 
5) Tukang Jahit  
122
5,732,322.26
 
6) Servis Pengangkutan  
160
8,445,898.85
 
7) Kontraktor  
116
6,065,748.86
 
8) Surirumah  
2
70,843.00
 
9) Lain-lain  
3704
201,647,094.58
 
 
JUMLAH KESELURUHAN
5483
289,975,217.16