Ringkasan Status Permohonan
bermula Tuesday, January 22, 2008 sehingga hari ini: Thursday, February 20, 2020 .

 
Permohonan
Jumlah (RM)
Jumlah lulus
5,977
449,186,764.54

MENGIKUT NEGERI

Bilangan Lulus
Jumlah Lulus (RM)
1) Johor  
906
69,270,715.68
2) Kedah  
556
49,993,824.90
3) Kelantan  
211
17,258,772.23
4) Melaka  
604
47,281,230.12
5) Negeri Sembilan  
218
21,328,871.77
6) Pahang  
878
50,781,529.77
7) Perak  
452
43,433,682.58
8) Perlis  
138
5,555,341.39
9) Pulau Pinang  
498
29,070,801.87
10) Sabah  
87
11,101,539.88
11) Sarawak  
252
16,569,139.04
12) Selangor  
553
44,167,361.34
13) Terengganu  
283
25,860,385.48
14) Wilayah Persekutuan  
341
17,513,568.49
JUMLAH KESELURUHAN
5977
449,186,764.54
  PERMOHONAN YANG DILULUSKAN MENGIKUT KATEGORI PEKERJAAN
  JENIS PEKERJAAN
BILANGAN PERMOHONAN
JUMLAH (RM)
 
1) Peniaga Kecil  
639
34,007,205.69
 
2) Petani  
189
8,597,525.47
 
3) Nelayan  
176
6,868,655.14
 
4) Pemandu Teksi  
57
3,387,545.69
 
5) Tukang Jahit  
85
4,014,951.80
 
6) Servis Pengangkutan  
168
13,127,456.17
 
7) Kontraktor  
99
6,141,829.90
 
8) Surirumah  
2
116,917.48
 
9) Lain-lain  
4562
372,924,677.20
 
 
JUMLAH KESELURUHAN
5977
449,186,764.54