Ringkasan Status Permohonan
bermula Selasa, 22 Januari 2008 sehingga hari ini: Isnin, 25 Jun 2018 .

 
Permohonan
Jumlah (RM)
Jumlah lulus
5,705
304,399,582.84

MENGIKUT NEGERI

Bilangan Lulus
Jumlah Lulus (RM)
1) Johor  
757
47,458,639.14
2) Kedah  
468
29,015,055.78
3) Kelantan  
251
17,308,082.91
4) Melaka  
514
27,861,226.88
5) Negeri Sembilan  
143
9,087,694.02
6) Pahang  
865
36,227,267.79
7) Perak  
310
18,119,526.30
8) Perlis  
152
5,814,631.97
9) Pulau Pinang  
576
27,645,485.31
10) Sabah  
93
5,624,504.04
11) Sarawak  
270
13,707,895.00
12) Selangor  
529
31,071,307.68
13) Terengganu  
247
15,157,308.41
14) Wilayah Persekutuan  
530
20,300,957.61
JUMLAH KESELURUHAN
5705
304,399,582.84
  PERMOHONAN YANG DILULUSKAN MENGIKUT KATEGORI PEKERJAAN
  JENIS PEKERJAAN
BILANGAN PERMOHONAN
JUMLAH (RM)
 
1) Peniaga Kecil  
894
46,841,531.00
 
2) Petani  
270
11,805,767.53
 
3) Nelayan  
144
5,661,999.74
 
4) Pemandu Teksi  
77
4,091,661.34
 
5) Tukang Jahit  
122
5,732,322.26
 
6) Servis Pengangkutan  
165
8,704,698.85
 
7) Kontraktor  
118
6,230,298.86
 
8) Surirumah  
2
70,843.00
 
9) Lain-lain  
3913
215,260,460.26
 
 
JUMLAH KESELURUHAN
5705
304,399,582.84