Ringkasan Status Permohonan
bermula Selasa, 22 Januari 2008 sehingga hari ini: Isnin, 10 Disember 2018 .

 
Permohonan
Jumlah (RM)
Jumlah lulus
5,929
320,506,813.84

MENGIKUT NEGERI

Bilangan Lulus
Jumlah Lulus (RM)
1) Johor  
810
51,149,789.14
2) Kedah  
476
29,719,655.78
3) Kelantan  
252
17,487,982.91
4) Melaka  
548
30,168,975.12
5) Negeri Sembilan  
156
10,107,134.02
6) Pahang  
887
37,366,097.79
7) Perak  
320
19,184,799.12
8) Perlis  
154
5,937,031.97
9) Pulau Pinang  
580
27,951,385.31
10) Sabah  
93
5,624,504.04
11) Sarawak  
286
14,909,535.00
12) Selangor  
575
34,354,557.62
13) Terengganu  
260
16,093,508.41
14) Wilayah Persekutuan  
532
20,451,857.61
JUMLAH KESELURUHAN
5929
320,506,813.84
  PERMOHONAN YANG DILULUSKAN MENGIKUT KATEGORI PEKERJAAN
  JENIS PEKERJAAN
BILANGAN PERMOHONAN
JUMLAH (RM)
 
1) Peniaga Kecil  
895
46,952,131.00
 
2) Petani  
270
11,805,767.53
 
3) Nelayan  
144
5,661,999.74
 
4) Pemandu Teksi  
77
4,091,661.34
 
5) Tukang Jahit  
123
5,780,622.26
 
6) Servis Pengangkutan  
168
8,956,748.85
 
7) Kontraktor  
119
6,351,247.37
 
8) Surirumah  
2
70,843.00
 
9) Lain-lain  
4131
230,835,792.75
 
 
JUMLAH KESELURUHAN
5929
320,506,813.84