Ringkasan Status Permohonan
bermula Selasa, 22 Januari 2008 sehingga hari ini: Jumaat, 26 April 2019 .

 
Permohonan
Jumlah (RM)
Jumlah lulus
6,239
356,402,721.47

MENGIKUT NEGERI

Bilangan Lulus
Jumlah Lulus (RM)
1) Johor  
869
56,511,173.69
2) Kedah  
506
33,581,185.27
3) Kelantan  
256
18,144,482.91
4) Melaka  
584
34,277,825.12
5) Negeri Sembilan  
195
14,666,244.02
6) Pahang  
914
40,720,197.79
7) Perak  
361
24,320,626.42
8) Perlis  
154
5,937,031.97
9) Pulau Pinang  
592
28,973,185.31
10) Sabah  
97
6,327,404.04
11) Sarawak  
301
16,597,807.12
12) Selangor  
602
37,738,519.17
13) Terengganu  
273
17,795,672.63
14) Wilayah Persekutuan  
535
20,811,366.01
JUMLAH KESELURUHAN
6239
356,402,721.47
  PERMOHONAN YANG DILULUSKAN MENGIKUT KATEGORI PEKERJAAN
  JENIS PEKERJAAN
BILANGAN PERMOHONAN
JUMLAH (RM)
 
1) Peniaga Kecil  
895
46,952,131.00
 
2) Petani  
270
11,805,767.53
 
3) Nelayan  
144
5,661,999.74
 
4) Pemandu Teksi  
77
4,091,661.34
 
5) Tukang Jahit  
124
5,854,122.26
 
6) Servis Pengangkutan  
175
9,946,202.30
 
7) Kontraktor  
122
6,659,988.37
 
8) Surirumah  
2
70,843.00
 
9) Lain-lain  
4430
265,360,005.93
 
 
JUMLAH KESELURUHAN
6239
356,402,721.47