Ringkasan Status Permohonan
bermula Tuesday, January 22, 2008 sehingga hari ini: Monday, April 6, 2020 .

 
Permohonan
Jumlah (RM)
Jumlah lulus
6,221
489,116,258.70

MENGIKUT NEGERI

Bilangan Lulus
Jumlah Lulus (RM)
1) Johor  
945
74,910,016.42
2) Kedah  
589
55,924,898.91
3) Kelantan  
216
18,377,269.23
4) Melaka  
629
50,470,833.73
5) Negeri Sembilan  
226
22,663,995.77
6) Pahang  
904
54,471,433.77
7) Perak  
486
49,000,563.24
8) Perlis  
143
6,148,501.39
9) Pulau Pinang  
503
30,022,865.87
10) Sabah  
98
13,222,526.88
11) Sarawak  
259
17,322,389.04
12) Selangor  
579
49,107,529.48
13) Terengganu  
300
29,419,513.48
14) Wilayah Persekutuan  
344
18,053,921.49
JUMLAH KESELURUHAN
6221
489,116,258.70
  PERMOHONAN YANG DILULUSKAN MENGIKUT KATEGORI PEKERJAAN
  JENIS PEKERJAAN
BILANGAN PERMOHONAN
JUMLAH (RM)
 
1) Peniaga Kecil  
641
34,189,672.79
 
2) Petani  
189
8,597,525.47
 
3) Nelayan  
176
6,868,655.14
 
4) Pemandu Teksi  
57
3,387,545.69
 
5) Tukang Jahit  
85
4,014,951.80
 
6) Servis Pengangkutan  
171
13,644,510.17
 
7) Kontraktor  
101
6,548,699.90
 
8) Surirumah  
2
116,917.48
 
9) Lain-lain  
4799
411,747,780.26
 
 
JUMLAH KESELURUHAN
6221
489,116,258.70