Ringkasan Status Permohonan
bermula Selasa, 22 Januari 2008 sehingga hari ini: Selasa, 19 Februari 2019 .

 
Permohonan
Jumlah (RM)
Jumlah lulus
6,050
334,093,522.86

MENGIKUT NEGERI

Bilangan Lulus
Jumlah Lulus (RM)
1) Johor  
835
53,378,518.38
2) Kedah  
492
31,544,671.80
3) Kelantan  
253
17,647,282.91
4) Melaka  
561
31,406,625.12
5) Negeri Sembilan  
173
12,007,284.02
6) Pahang  
896
38,335,097.79
7) Perak  
332
20,798,195.29
8) Perlis  
154
5,937,031.97
9) Pulau Pinang  
584
28,318,885.31
10) Sabah  
95
6,020,104.04
11) Sarawak  
295
15,951,655.00
12) Selangor  
582
35,259,176.81
13) Terengganu  
264
16,712,508.41
14) Wilayah Persekutuan  
534
20,776,486.01
JUMLAH KESELURUHAN
6050
334,093,522.86
  PERMOHONAN YANG DILULUSKAN MENGIKUT KATEGORI PEKERJAAN
  JENIS PEKERJAAN
BILANGAN PERMOHONAN
JUMLAH (RM)
 
1) Peniaga Kecil  
895
46,952,131.00
 
2) Petani  
270
11,805,767.53
 
3) Nelayan  
144
5,661,999.74
 
4) Pemandu Teksi  
77
4,091,661.34
 
5) Tukang Jahit  
124
5,854,122.26
 
6) Servis Pengangkutan  
173
9,736,202.30
 
7) Kontraktor  
121
6,598,147.37
 
8) Surirumah  
2
70,843.00
 
9) Lain-lain  
4244
243,322,648.32
 
 
JUMLAH KESELURUHAN
6050
334,093,522.86