Ringkasan Status Permohonan
bermula Tuesday, January 22, 2008 sehingga hari ini: Monday, January 20, 2020 .

 
Permohonan
Jumlah (RM)
Jumlah lulus
5,800
420,388,056.27

MENGIKUT NEGERI

Bilangan Lulus
Jumlah Lulus (RM)
1) Johor  
881
65,557,218.13
2) Kedah  
538
46,971,553.90
3) Kelantan  
209
16,697,200.23
4) Melaka  
591
45,198,569.12
5) Negeri Sembilan  
209
19,764,451.56
6) Pahang  
851
47,016,721.77
7) Perak  
431
40,107,332.20
8) Perlis  
136
5,377,241.39
9) Pulau Pinang  
485
26,593,363.87
10) Sabah  
85
10,719,539.88
11) Sarawak  
245
15,402,213.23
12) Selangor  
534
40,719,806.40
13) Terengganu  
267
23,305,442.08
14) Wilayah Persekutuan  
338
16,957,402.51
JUMLAH KESELURUHAN
5800
420,388,056.27
  PERMOHONAN YANG DILULUSKAN MENGIKUT KATEGORI PEKERJAAN
  JENIS PEKERJAAN
BILANGAN PERMOHONAN
JUMLAH (RM)
 
1) Peniaga Kecil  
639
34,007,205.69
 
2) Petani  
189
8,597,525.47
 
3) Nelayan  
174
6,795,155.14
 
4) Pemandu Teksi  
57
3,387,545.69
 
5) Tukang Jahit  
85
4,014,951.80
 
6) Servis Pengangkutan  
162
11,952,914.17
 
7) Kontraktor  
98
6,060,429.90
 
8) Surirumah  
2
116,917.48
 
9) Lain-lain  
4394
345,455,410.93
 
 
JUMLAH KESELURUHAN
5800
420,388,056.27