Ringkasan Status Permohonan
bermula Tuesday, January 22, 2008 sehingga hari ini: Tuesday, August 4, 2020 .

 
Permohonan
Jumlah (RM)
Jumlah lulus
6,674
565,175,883.36

MENGIKUT NEGERI

Bilangan Lulus
Jumlah Lulus (RM)
1) Johor  
1000
82,562,255.22
2) Kedah  
650
66,383,263.49
3) Kelantan  
234
22,551,981.46
4) Melaka  
671
57,829,219.58
5) Negeri Sembilan  
244
25,485,222.82
6) Pahang  
976
64,679,158.05
7) Perak  
533
56,574,425.43
8) Perlis  
148
6,446,371.75
9) Pulau Pinang  
524
33,835,458.65
10) Sabah  
112
15,544,450.57
11) Sarawak  
275
19,530,731.53
12) Selangor  
615
55,796,005.22
13) Terengganu  
345
39,298,724.20
14) Wilayah Persekutuan  
347
18,658,615.39
JUMLAH KESELURUHAN
6674
565,175,883.36
  PERMOHONAN YANG DILULUSKAN MENGIKUT KATEGORI PEKERJAAN
  JENIS PEKERJAAN
BILANGAN PERMOHONAN
JUMLAH (RM)
 
1) Peniaga Kecil  
646
34,920,285.85
 
2) Petani  
189
8,597,525.47
 
3) Nelayan  
187
7,272,905.14
 
4) Pemandu Teksi  
57
3,387,545.69
 
5) Tukang Jahit  
86
4,174,951.80
 
6) Servis Pengangkutan  
185
15,795,779.47
 
7) Kontraktor  
106
7,520,988.61
 
8) Surirumah  
2
116,917.48
 
9) Lain-lain  
5216
483,388,983.85
 
 
JUMLAH KESELURUHAN
6674
565,175,883.36