Borang Rujukan

Saya dengan ini membenarkan pihak SJKP Bhd untuk menyampaikan maklumat di bawah ini kepada mana-mana institusi-institusi kewangan yang berkaitan bagi tujuan mendapatkan pembiayaan perumahan bagi pihak saya. Saya memahami bahawa SJKP Bhd tidak meluluskan sebarang pembiayaan perumahan kepada pemohon. Kelulusan pembiayaan hanya akan ditentukan oleh pihak institusi kewangan yang memproses permohonan ini dan tertakluk kepada pengisian borang sebenar beserta dokumen lengkap sepertimana yang diperlukan oleh institusi kewangan tersebut.

 

Maklumat Pemohon
Maklumat Hartanah Yang Ingin Dibeli
Maklumat Pembiayaan Perumahan

captcha

Kalkulator Pembiayaan Perumahan

RM
Tahun
%
RM tahun
%
RM tahun
RM tahun
RM sebulan
**Sila rujuk institusi kewangan anda untuk ansuran bulanan sebenar.