Terma dan Syarat Pembiayaan

Jumlah Pembiayaan : Sehingga 100% daripada harga pembelian tertakluk kepada pembiayaan maksima RM300,000.00 (termasuk MRTA / MRTT)
Jenis Pembiayaan : Pembiayaan Berjangka sahaja
Tempoh : Sehingga 35 tahun atau usia pemohon 65 tahun, mana-mana yang terdahulu
Kadar Faedah : Kadar Pinjaman Asas (BLR) / Kadar Pembiayaan Asas (BFR) institusi-institusi kewangan yang menawarkan pinjaman
MRTA / MRTT : Wajib
Lain-lain : Deposit mandatori bersamaan dengan 3 bulan bayaran bulanan

Kalkulator Pembiayaan Perumahan

RM
Tahun
%
RM tahun
%
RM tahun
RM tahun
RM sebulan
**Sila rujuk institusi kewangan anda untuk ansuran bulanan sebenar.