Pengurusan

 

Syarikat Jaminan Kredit Perumahan Berhad (SJKP Bhd) telah melantik Prokhas Sdn Bhd (juga sebuah syarikat milik penuh Menteri Kewangan, Diperbadankan) bagi menguruskan operasi harian SJKP Bhd. Pegawai pengurusan Prokhas yang terlibat dalam operasi harian SJKP Bhd adalah :
 

Encik Azlan bin Mohd Agel
Pengurus Besar, Pengurusan Skim Jaminan
Prokhas Sdn Bhd
 

Puan Noorshiha binti Mohamad
Timbalan Pengurus Besar, Pengurusan Skim Jaminan
Prokhas Sdn Bhd
 


Kalkulator Pembiayaan Perumahan

RM
Tahun
%
RM tahun
%
RM tahun
RM tahun
RM sebulan
**Sila rujuk institusi kewangan anda untuk ansuran bulanan sebenar.