• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Status Kelulusan

Status Jaminan Yang Diluluskan Sehingga
Hari Ini 25/01/2022


Jumlah Kelulusan
8,671 Permohonan
Nilai
RM 987.12 juta   
Semua hakcipta adalah terpelihara. Tidak dibenarkan mencetak atau meniru isi kandungan tanpa kelulusan bertulis daripada Syarikat Jaminan Kredit Perumahan Berhad.