Mengenai SJKP

Kerajaan Malaysia, dalam pembentangan Rang Undang-Undang Perbekalan (2008) di Dewan Rakyat September 2007, sedar akan kesukaran yang dialami mereka yang tidak berpendapatan tetap, seperti petani dan peniaga kecil, dalam mendapatkan kemudahan kewangan bagi membeli rumah kediaman mereka.

Bagi mengatasi kesukaran tersebut, kerajaan telah menubuhkan Syarikat Jaminan Kredit Perumahan Berhad (SJKP) sebagai sebuah syarikat milik penuh Menteri Kewangan Diperbadankan pada 6 Disember 2007 bagi menjamin kemudahan kewangan yang akan diberikan oleh institusi-institusi kewangan yang turut terlibat dalam skim ini.

Pada 29 Oktober 2021, Kerajaan telah mengumumkan dalam Bajet 2022 jaminan tambahan RM2.0 bilion untuk Skim Jaminan Kredit Perumahan. Dengan peruntukan baharu ini, adalah menjadi hasrat Kerajaan untuk terus membantu pembeli rumah pertama yang tidak mempunyai pendapatan tetap seperti pekerja ekonomi gig dan bebas, pemilik perniagaan, peniaga atau usahawan kecil.

Image