Skim Jaminan Kredit Perumahan - Dokumen Diperlukan

 
Kediaman/ Rumah
  • Perjanjian asal Jual Beli/ borang tempahan/ resit bayaran muka

 
Pendapatan
  • Penyata akaun Bank atau deposit 6 bulan terkini (jika ada)
  • Cukai Pendapatan/ Penyata KWSP Terkini
  • Surat pengesahan pekerjaan

 
Dokumen Sokongan Lain
  • Salinan Kad Pengenalan pemohon
  • Surat pengesahan majikan (jika ada)
  • Lesen perniagaan; atau kad pendaftaran Nelayan; atau permit teksi (yang mana berkenaan)
  • Surat akuan bekerja sendiri atau penyata pendapatan yang disahkan oleh JKKK atau penjawat kerajaan Kategori A, Penghulu/Ketua Kampung atau Pengurus Cawangan Bank
 
*JKKK: Jawatankuasa Kemajuan dan Kemakmuran Kampung