Profil Syarikat

Nama Syarikat:
Syarikat Jaminan Kredit Perumahan Berhad (798619-K)

Ahli Lembaga Pengarah:
Datin Rashidah binti Mohd Sies
Puan Sharifah Wahaida Lailatul binti Syed Hassan Sagaff
Encik Shahlan bin Md Shukor @ Kadari

Pegawai Utama:
-

Setiausaha Syarikat:
Puan Shamsiah binti Abd Rahman

Pemegang Saham:
100% dimiliki Menteri Kewangan Diperbadankan

 

SJKP diuruskan oleh Prokhas Sdn Bhd, juga merupakan syarikat milik penuh Menteri Kewangan Diperbadankan.