Skim SJKP - MADANI

 • Tujuan Pembiayaan
  Pembiayaan Gadai Janji
 • Had Pembiayaan
  Sehingga RM360,000 (termasuk sehingga 100% daripada harga rumah, MRTA*/MRTT*, LTHOT*, yuran guaman, yuran penilaian, kos ubah suai dan pembelian perabot)
 • Jenis Pembiayaan
  Pinjaman/ Pembiayaan Bertempoh Sahaja
 • Tempoh Pembiayaan
  Sehingga 35 tahun atau sehingga tempoh pembiayaan, mana-mana yang terdahulu (pinjaman dua generasi dibenarkan)
 • Jaminan Pembiayaan
  Jaminan pembiayaan sehingga maksimum 120% daripada harga rumah kediaman merangkumi
  1. Sehingga maksimum 100% harga rumah; dan
  2. Sehingga maksimum 20% daripada harga rumah bagi MRTA*/MRTT*, LTHOT*, yuran guaman, yuran penilaian, kos ubah suai dan pembelian perabot
 • Kadar Faedah/ Keuntungan
  Seperti yang ditetapkan oleh Institusi-Institusi Kewangan yang terlibat